skip to Main Content

Spigerbruksfallet kraftstasjon

Gamle Lommedalsvei 137, 1348 Rykkinn
Kraftproduksjon / museum / demning
180 kvm

Spigerbrukfallet kraftverk ligger nedenfor fossen Spikerbrukfallet ved Glitredammen. Det ble bygget i 1914 av godseier Harald Løvenskiold. Kraftverket var det største av i alt fire som ble bygget ved Lomma. Kraftverket forsynte Vestre Bærum med elektrisk strøm.
Navnet Spikerbrukfallet har sin bakgrunn i at det på dette stedet tidligere var en vannhjulsdrevet stanghammer for utsmiing av spiker. Anlegget var i drift til 1880-årene. Ønsker du å lese mer om historien, se Bærum historielag.
Vi arrangerer omvisninger og har åpne dager på vårt museum, ta kontakt for mer informasjon.
Vi produserer fortsatt miljøvennlig strøm til glede for innbyggerne.

contact (4)
Kontaktperson:
Tor Arne Hafstad
Back To Top
Search