skip to Main Content

Om oss

Kalk Eiendom AS er heleid av Bærum kommune. Oppgaven til selskapet er å utvikle og forvalte eiendom som ikke er en del av kommunens ordinære tjenesteproduksjon.

Kalk Eiendom  AS er et strategisk instrument for kommunen. Vi skal finne gode og bærekraftige løsninger innen forvaltning og utvikling av eiendom. Gjennom dette skal vi skape verdier for Bærum kommunes innbyggere. 

Fakturaer til Kalk Eiendom AS kan sendes til kalkeiendom@ebilag.abokonomi.no

 

Back To Top
Search