skip to Main Content

Overordnet strategi

Kalk Eiendom AS sin overordnede strategi er: 

  • Kalk Eiendom AS skal utvide sin virksomhet fra ren forvaltning mot eiendomsutvikling for å optimalisere kommunens eiendomsportefølje, som av strategiske eller andre årsaker ikke passer inn i kommunens ordinære eiendomsportefølje.
  • Kalk Eiendom AS skal skape verdier for Bærum kommunes innbyggere.
  • Kalk Eiendom AS skal bidra til å utvikle innovative og bærekraftige løsninger.
  • Kalk Eiendom AS skal drive forretningsmessig og basere sin drift på kommersielle markedsvilkår.
  • Kalk Eiendom AS skal være en arbeidsgiver som ivaretar og motiverer sine ansatte
  • Kalk Eiendom AS skal følge kommunens etiske retningslinjer i alle sine handlinger og for øvrig ta et samfunnsmessig ansvar
  • Kalk Eiendom AS skal kunne ta risiko på tilsvarende nivå som øvrige langsiktige aktører i markedet
Back To Top
Search