skip to Main Content

Nytt prosjekt i Brynsveien

Kalk Eiendom AS planlegger å endre bruken av tomten Brynsveien 88. Målet er blant annet å  etablere aldersvennlige boliger.

I dag driver Bærum kommune flere forskjellige virksomheter på området. Blant annet er deler av bygget brukt som erstatningsskole ved oppussing av andre skoler i kommune.

Det er også planlagt at området skal få familieboliger og boliger for førstegangsetablerere. En synergi med Bærum storkjøkken ønskes også etablert.

Du kan se mer om prosjektet på våre prosjektsider.

Relaterte prosjekter
Back To Top
Search