skip to Main Content

Brynsveien 88

Brynsveien 88
boliger
2021

Om prosjektet

I samarbeid med Bærum kommune har Kalk Eiendom sendt inn forslag til å endre arealformålet til eiendommene Brynsveien 88 A og B. Her ønsker vi å etablere aldersvennlige boliger, familieboliger og boliger til førstegangsetablerere. I samarbeid med kommunen ønsker vi å se på potensielle synergier mellom Bærum Storkjøkken, Hjemmebaserte tjenester og boligene. For å skape fremtidens boliger og bomiljø. Forslaget som er sendt inn til revidert arealdel til kommuneplanen, kan du se her.
Relaterte nyheter
contact (4)
Kontaktperson
Christian Falkenaas
Back To Top
Search